ภาพถ่าย Photo
คลื่น

ภาพถ่าย

แสงแดด

ช่วงเวลา


ฉันมองมันอยู่นานกว่าจะได้เห็น

ฉันเก็บมันไว้นานมากกว่าจะได้มอง


เอามาแปะไว้กับฝาผนังพักเดียว กระแสลมก็เริ่มพัด คลื่นเริ่มม้วนตัว


ออกเดินทางไกล กลับมาได้เจอ

เวลาผ่านไป เรื่องราวซุกตัว

จนแดดออก ส่องทั่ว

ฉันนั่งมองมันอยู่นาน


#ภาพเพียง